بومرنگ چگونه کار میکند؟ (قسمت اول)

همه افراد یا فیلمی از بومرنگ دیده‌اند یا دست‌کم اسم آن را شنیده‌اند.

اکثر افراد نیز فکر می‌کنند که همه بومرنگ‌ها به سمت خودشان باز می‌گردند.

خب همه‌ی بومرنگ‌ها اینطور نیستند.