ویدیو: چه چیزی تصادفی نیست؟

به نظر شما چه مقدار از اتفاقاتی که در طی روز می‌افتد تصادفی است و چه مقدار از آنها خیر؟

اگر یک پدیده‌ای تصادفی نباشد، قابل فشرده‌سازی است و یک چیز را به قدری می‌توان فشرده‌سازی کرد تا دیگر کاملا تصادفی باشد. این مقدار تصادفی بودن را آنتروپی (entropy) می‌نامیم.

حال به نظر شما جهان ما تصادفی است یا از الگوی خاصی پیروی می‌کند؟

برای اینکه بیشتر متوجه این قضیه شوید و جواب سوال‌های بالا را ببینید، فیلم زیر را تماشا کنید.