مشخصات اولیه
نام:

نام خانوادگی:

کد ملی:

پایه
رشته:
ایمیل:

شماره تماس:

این شماره تلگرام دارد
اطلاعات مورد نیاز
به نظر شما باشگاه فیزیک چگونه جایی است؟

به چه دلیلی میخواهید عضو فعال باشگاه فیزیک بشوید؟

چه میزان زبان انگلیسی بلد هستید؟

تا به حال یک متن انگلیسی را به فارسی ترجمه کرده اید؟(متن فیزیک یا...)؟

سایر زبانها؟(مشابه زبان انگلیسی پاسخ دهید)

در دوران تحصیلتان چه کار آزمایشگاهی انجام داده اید؟ (منظور هرگونه ساخت آزمایشگاهی ای انجام شده درهر کدام از گروه های پژوهشی است) با چه دستگاه های آزمایشگاهی ای کار کرده اید؟ با توجه به مثال زیر پاسخ دهید.
در آزماشگاه پایه دهم، یک ستاپ آزمایشگاهی به نام هوانا ساختم که با استفاده از یک سی دی و یک بادکنک، یک سطح هوا ایجاد میکرد و باعث حرکت با اصطکاک کم سی دی روی یک سطح میشد./ در درس زیست دوره اول دبیرستان طرز کار با میکروسکوپ های دوچشمی حرفه ای را یاد گرفتم و به طورکامل بلد هستم گه چگونه یک نمومه را روی یک لام پخش کنم و لامل را روی آن قرار بدهم و زیر میکروسکوپ بگذارم. شیوه راه اندازی و تنظیم چشمی میکروسکوپ را هم به طور کامل بلد هستم.

توانایی ها و مهارت های علمی و غیر علمی که از خودتان میدانید بنویسید:(مهارت های آزمایشگاهی، توانایی برنامه نویسی به زبان های مختلف، توانایی کار با دستگاه خاص کارگاهی، توانایی نواختن دستگاه موسیقی، شنا، مطالعه مستمر بر روی یک موضوع علمی، توانایی مطالعه متون علمی به زبان های دیگر و...)

و در آخر، هر موضوع دیگری که به نظرتان لازم است در مورد شما بدانیم، در اینجا بنویسید!