هفت سوال جالب فیزیک(سری دوم سوالات)

در سرى دوم ٧ سئوال فیزیکى، به موضوعاتى همچون:

 • پیچ و تاب
 • افتادن سنگ‌ها
 • فیل و پر
 • ضربه‌ی ناشی از حشرات
 • همراه باد
 • همراه با باد ولی با کمی زاویه(!)
 • باد مخالف

و جواب ۷ سوال فیزیکی جذاب با نام‌های:

 • دوچرخه‌ها و زنبور
 • سگ پرتقال‌فروش(نام سوال در کتاب زبان انگلیسی sam است)
 • سرعت رو سرعت
 • سرعت شتاب نیست
 • شتاب در نقطه‌ی اوج
 • واژگون‌سازی زمان
 • بدون سرعت سنج

که در اینجا منتشر شد قرار دارد.

هفت سوال جالب فیزیک(سری اوّل سوالات)

در این مطلب ۷ سوال فیزیک جذاب از کتاب “چگونه مفاهیم فیزیک را درک کنیم”(thinking physics) قرار دارد که نام سوالات:
-دوچرخه‌ها و زنبور
-سگ و پرتقال‌فروش(نام سوال در کتاب زبان انگلیسی sam است)
-سرعت رو سرعت
-سرعت شتاب نیست
-شتاب در نقطه‌ی اوج
-واژگون‌سازی زمان
-بدون سرعت سنج