محمد‌عرفان حق گو

نویسنده: محمد‌عرفان حق گو

فیزیک موسیقی 1

نویسندگان : علی فرهادی و محمد عرفان حق گو

 

در این سری از مطالب، می خواهیم شما را با فیزیک صوت در موسیقی آشنا کنیم. تمامی ساز ها و آلات موسیقی بر پایه ی مفهوم ساده ی موج صوتی تشکیل شده اند ، اما هر ساز صدا و زیبایی خاص خودش را دارد که انگار کاملا متمایز با ساز های دیگر است . انواع ساز ها نظیر کوبه ای (مثل دف و تنبک) ، زهی(مثل تار) و زهی مضرابی(مثل سنتور) و زهی آرشه ای(مثل ویولون) ، بادی (مثل نی و ترومپت) و یا ساز های پیچیده تر مثل پیانو با تبدیل انرژی مکانیکی بدن به صوت نواخته می شوند و تفاوت میان نحوه ی این تبدیل ، تفاوت در صدا را باعث می شود. این تبدیل عمدتا به دو صورت ضربه یا اصطکاک صورت می گیرد و مکان این تبدیل در بدنه ی ساز ، نت های مختلف را پدید می آورد . حال این سوال مطرح است که چنین سیستم پیچیده آی ، از کجا نشأت گرفته است

خاصیت چسبندگی آب

این عکس بیان گر خاصیت چسبندگی آب است
اگر روی یک شانه سر آب بریزیم ، آب در بین دندانه های شانه گیر می افتد و به دلیل خاصیت چسبندگی آب ، نمی ریزد. خاصیت چسبندگی به تمایل دو یا چند ماده غیر هم‌ نوع برای قرارگیری در کنار یکدیگر گفته می‌شود. همان طور که در عکس مشخص است ابتدا و انتهای آب در بین دندانه های شانه به شکل  U  است. که نشان می دهد آب به چسبیدن به شانه بیشتر از پیوستن به مولکول های خودش علاقه دارد. و در ضمن شکست نور در آب و جابجایی رنگ های سبز و نارنجی نیز در عکس مشخص است.